Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Z ribami do zdravja

      

 

Ime projekta: Z RIBAMI DO ZDRAVJA

 

Aktivnosti na projektu

 

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: Javni zavod KŠTM Sevnica, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo.

 

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 317.526,16 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 169.999,81 evrov. Zaključek projekta je predviden do konca 14.01.2022.

 

Občina Sevnica bo obnovila etažo mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci in tam uredila nastanitvene prostore, uredila razstavni prostor in prostor za druženje. V okviru operacije bodo izvedene kulinarične delavnice, animacije za skupini VDC in Ozara ter za otroke posavskih šol. Otroci bodo skozi različne elemente igre in izkustvenega učenja spoznavali vodne ekosisteme, ribe v kulinariki, rabo odpadnih surovin. Pripravljena bo spletna aplikacija za interaktivno iskanje zakladov » Z ribami do zdravja«, ki bo dopolnila animacijo skupin ob obisku. Akval d.o.o. bo ustvaril novo delovno mesto v projektu in v okviru podjetja izvajal različne naloge ribogojstva. Avtomatiziral bo delo na ribogojnici in tako delo opravili hitreje, učinkovitejše ter zmanjšal vpliv na habitate. Organiziral bo oglede ribogojnice, izvedel kulinarične delavnice in pripravil recepture.

Operacija naslavlja pomembne izzive SLR; zaposlovanje, razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij, spodbujanje ponovne, ohranjanje narave in krajine. Operacija izboljšuje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečuje privlačnost prostora ter s tem povečuje vključenosti ranljivih skupin v družbo.

Cilji operacije so izboljšati ozaveščnost o pomenu rib v zdravi prehrani in povečati zanimanje ter rabo posavskih rib v javnih ustanovah. Poleg tega pa povečati prepoznavnost posavskih ponudnikov rib pri kupcih, pridobiti nov prostor za druženja, in povečati poznavanje, zanimanje ter skrb za prostoživeče ribe v naravnem okolju.

Operacija pa vpliva na doseganje naslednjih ciljev SLR

 • Cilj 1.1: Ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta
 • Cilj 1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih
 • Cilj 2.1 Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja
 • Cilj 3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela
 • Cilj 3.2 Ohranjanje narave in biotske raznovrstni za trajnostni razvoj območja LAS
 • Cilj 4.1 Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

 

Rezultati in učinki operacije bodo vidni na celotnem Posavju. Operacija pa dopolnjuje povezave, ki so bile ustvarjene med družbo (šole, društva, podjetja, posamezniki), naravo in naravnimi viri, da bi na tej osnovi okrepila trajnostne produkte in programe na izletniških lokacijah, kjer ob izletništvu nudi izobraževanje in s tem promovira trajnostne oblike življenja in povezuje lokalno prehransko verigo. Operacija tako podpira nov način vključevanja rib v prehrano in s tem razvija zdrave prehranske prakse. Razen tega operacija podpira razvoj lokalnih partnerstev s podjetji, ki so ključnega pomena za ohranjanje lokalnega gospodarstva in lokalnih prehranskih verig, ki so nujne ne le za oskrbo javnih institucij s kakovostno lokalno hrano temveč tudi za ponudbo zdrave lokalno pridelane hrane na lokalnem trgu.

V prostorih v obnovljeni mansardi Tončkovega doma bo pripravljen program celodnevnih delavnic za otroke in starejše. K novo obnovljenim prostorom bo pomembno prispeval tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, kar je pomemben okoljski vidik operacije. Razvita bo spletna aplikacija za interaktivno iskanje zakladov, ki bo učence osnovnih šol in ostale aktiviral za gibanje v naravi. Z novimi programi ustvarjamo močnejše podporno okolje za aktiviranje različnih skupin prebivalcev in njihovo aktivno vključenost v družbo saj v operacijo preko inovativnega upravljanja operacije vključujemo vsaj štiri ranljive ciljne skupine mladih, starejših, žensk in invalidov.

Operacija prispeva k ohranjanju naravnega ekosistema z naložbami v tehnologije in avtomatizacijo proizvodnje, ki bo prispevala k boljši kakovosti vode oziroma zmanjšanju vpliva proizvodnje rib na vode. To pomeni velik prispevek v varovanju okolja, saj so ribogojnice lahko velik onesnaževalec okolja. Razen tega pa operacija z aktivnostmi skrbi za tudi ozaveščanje o okoljski trajnosti med prebivalci in ciljnimi skupinami še posebej ranljivimi.

 

Cilji operacije

 

 • Cilj 1.1: Ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta. Z novo zaposlitvijo operacija podpira cilj strategije saj ustvarja nova delovna mesta hkrati pa ohranja delovna mesta v okolju izvajanja operacije. To zagotavlja nadaljevanje ribogojske dejavnosti v podjetju in posavski regiji. 
 • Cilj 1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih. Z investicijo – ureditev namestitvenih zmogljivosti v Tončkovem domu na Lisci (ureditev mansarde) se povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin za vse prebivalce območja LAS Posavje. Urejene prostore bodo koristile predvsem šole, za izvedbo izobraževalnih dejavnosti na Lisci. Z obnovo objekt pa prostor pridobijo tudi ostali, saj bo objekt namenjen v širše turistične namene, kar pomembno vpliva na razvoj podeželskega območja LAS Posavje. Podeželje s tem oživljamo, delamo privlačno za bivanje ter ga povezujemo z urbanimi središči. 
 • Cilj 2.1 Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja: Operacija deluje na podlagi prejšnjih aktivnosti in jih povezuje v celoto ter tako deluje v lokalnem okolju in povezovalno. Operacija na podeželju povezuje ljudi v en produkt, ki temelji na varovanju okolja, razumevanju lokalnega oklja in okolje revitalizira. Operacija ljudmi povezuje z zdravo in predvsem lokalno prehransko verigo, ki temelji na lokalnih virih podeželja. Neposredno operacija deluje tudi na turistično prepoznavnost in ponudbo saj razvoja lokalne nastanitvene zmogljivosti. 
 • Cilj 3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela: Z nakupom opreme, ki bo avtomatizirala delo na ribogojnici da bo ta hitreje, lažje in učinkovitejše delovala bo dosežen pozitiven učinek na okolje in uvedel inovativen ter bolj avtomatiziran pristop do dela na ribogojnici. Z inovativnimi pristopom in avtomatizacijo dela bo ribogojnica dosegla večjo kakovost vode in kakovosti vzrejnih bazenov. S tem bo posredno mogoče zagotavljali tudi boljše stanje habitata za vzrejo postrvi v ribogojnici. V okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik. 
 • Cilj 3.2 Ohranjanje narave in biotske raznovrstni za trajnostni razvoj območja LAS: Z operacijo prispevamo k doseganju cilja ohranjanja naravne in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS. Z razvojem novih programov povečujemo sinergijo med ohranjanjem narave in vključevanjem narave kot potenciala za gospodarski razvoj območja. Organizacija in izvedba kulinarične delavnice z animacijo na Lisci za otroke 6-ih posavskih šol. Prednostno je šolskim skupinam namenjena tudi naložba – ureditev namestitvenih kapacitet na Lisci, ki jih bodo po vzpostavitvi lahko za različne programske aktivnosti koristile Posavske in tudi druge šole. 
 • Cilj 4.1 Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo: Z operacijo omogočamo boljše vključevanje vsaj štirih ranljivih ciljnih skupin mladih, starejših, žensk in invalidov. Z novimi programi ustvarjamo močnejše podporno okolje za aktiviranje različnih skupin prebivalcev in njihovo aktivno vključenost v družbo. Z novo ponudbo krepimo pogoje za večje zadovoljstvo prebivalcev in dvig kakovosti življenja. Prednostno pa je naložba namenjena tudi starejšim in invalidom. Skupina OZARA bo v projektu koristila nove namestitvene kapacitete. Skupina VDC pa se bo na Lisci udeležila kulinarične delavnice in animacije. Vse skupine bodo obiskale in si ogledale delovanje ribogojnice. 

 

Glavne aktivnosti operacije

 

A1 Koordinacija in vodenje projekta

A2 Nova zaposlitev v ribogojstvu

A3 Ureditev nastanitev, nakup opreme ter oblikovanje novih produktov in

A4 Promocija in obveščanje javnosti

 

 

Opis aktivnosti po partnerjih

 

Občina Sevnica bo v sklopu investicijskih vzdrževalnih del na naslovu Podgorica 36, v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. V okviru projekta bo izvedena kulinarična delavnica z animacijo na Lisci za skupini VDC in Ozara ter za otroke 6-ih posavskih šol. Posavski osnovnošolci bodo skozi različne elemente igre in izkustvenega učenja spoznavali vodne ekosisteme v svoji okolici, ribe v kulinariki, spoznali pomen ponovne rabe odpadnih surovin, kjer bo kot pomemben okoljski vidik predstavljen agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje. Skupina OZARA bo v projektu koristila nove namestitvene kapacitete. Poudarek promociji bo dan s 7 objavami v Posavskem obzorniku.

 

KŠTM Sevnica bo pripravil spletno aplikacijo za interaktivno iskanje zakladov. Aplikacija bo omogočala pripravo in izvedbo aktivnosti »iskanje zaklada Z ribami do zdravja« - s čimer bo pridobivanje znanja in spoznavanje okolja interaktivnejše in učinkovitejše.

 

Športno kulturno društvo Mini kraljestvo bo izvedlo animacijo 9 skupin ob obisku Tončkovega doma na Lisci, pripravilo in preučilo bo spletno aplikacijo za interaktivno iskanje zakladov ter predhodno pripravilo program in aktivnosti na podlagi spletne aplikacije.

Ribogojec Akval d.o.o. bo ustvaril novo delovno mesto v projektu in bo v okviru podjetja izvajal različne naloge na področju dejavnosti ribogojstva. Z nakupom opreme bo avtomatiziral delo na ribogojnici in tako delo opravili hitreje, lažje in učinkovitejše. S tem bo dosegel pozitiven učinek na okolje in uvedel inovativen ter bolj avtomatiziran pristop do dela na ribogojnici. Kot vemo, slovenske ribogojnice zahtevajo veliko ročnega dela, kar pa želijo v podjetju spremeniti z inovativnimi pristopi in avtomatizacijo dela. Dosegali bodo tudi večjo in boljšo čistočo vzrejnih bazenov. Posledično bodo tako zagotavljali tudi boljši habitat za vzrejo postrvi v ribogojnici. Za osnovne šole, VDC in Ozaro bo organiziral oglede ribogojnice na Blanci in izvedel kulinarične delavnice, za katere bo poleg izvedbe pripravil tudi recepture.

 

 

Rezultati operacije

  

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Nova zaposlitev ribogojca v projektu

1 nova zaposlitev v projektu

2.

Urejene nastanitve v mansardi v Tončkovem domu.

5 novih sob in samostojni tuš

3.

Ureditev razstavnega prostora in prostora za druženje

1 komplet razstavni prostor in prostor za druženje

4.

Kupljena oprema za izvedbo različnih delavnic

6 tabličnih računalnikov

5.

Kupljen agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje

1 agregat

6.

Izvedenih 8 delavnic z namenom vzpostavitve novih programov za šole, invalide in starejše.

8 delavnic

7.

Izvedena 1 celodnevna delavnica z namenom vzpostavitve programa za starejše (Ozara) in prenočitvijo v novih nastanitvenih prostorih.

1 delavnica

8.

Pripravljena in izvedena spletna aplikacija za interaktivno iskanje zakladov

1 aplikacija

9.

Kupljena oprema za lažje, avtomatizirano delo s pozitivnim učinkom na okolje

 

1 mini goseničar

1 visokotlačni čistilec

1 dron

10.

Izvedena promocija:

Promocija v Posavskem obzorniku preko rednih vsebin in na spletni strani Občine Sevnica in partnerjev (skupaj 7 objav).

7 objav

 

 

 

Kazalniki 

 

Cilj

Kazalnik

 Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1 (nova zaposlitev Akval d.o.o.)

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

 

Št. ohranjenih delovnih mest

 

Št. novoustanovljenih podjetij

 

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

 

Št. vzpostavljenih partnerstev

 

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

- 2 (programa

(v urejeni mansardi en program za skupine s posebnimi potrebami in en program za šolarje in ostale)

- 1 (razstavni prostor in prostor za druženje)

- 1 (urejene nastanitve - 5 novih sob in samostojni tuš)

Št. vključenih proizvajalcev

1 (Ribogojec Akval d.o.o.)

Št. vključenih prebivalcev

 

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih okoljskih rešitev

2 (agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje ter nakup opreme ribogojca za lažje in kvalitetnejše delo)

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih vsebin in programov

3 (kulinarične delavnice, obisk ribogojnice, animacijske delavnice v povezavi s spletno aplikacijo)

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

30.000 gospodinjstev na območju občin LAS Posavje preko regionalnega časopisa Posavski obzornik

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

 1 (spletna aplikacija za interaktivno iskanje zakladov)

1 (program celodnevne delavnice za starejše, kjer je vključena tudi nastanitev)

Št. vključenih iz ranljivih skupin

180 osnovnošolskih otrok, 60 udeležencev iz VDC in OZARE

Št. vzpostavljenih partnerstev

3

(- ribogojec , društvo in VDC,           - ribogojec, društvo in Ozara,                  - ribogojec, društvo in šole)

 

 

Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

KONTAKT

AKVAL d.o.o. Blanca 89A,

8283 Blanca

 

E-pošta: info@akval.si

PIŠKOTKI

 

 

© 2024 Akval d.o.o. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka